Interim Management


Iedere organisatie of onderneming staat met regelmaat voor een keerpunt. Hierbij moeten soms lastige
beslissingen genomen worden. Reorganisatie, overname, veranderingen van beleid. Deze veranderingen
hebben groot impact op organisatie en medewerkers, mensen.
Kearpunt kan ondersteuning bieden bij begeleiden van tijdelijke projecten.

  • Verander of crisismanagement
  • Overname en fusies
  • Begeleiding tijdelijke projecten
  • Opzetten en implementeren van nieuwe processen
  • Organisatie veranderingen

Kearpunt kan de oplossing zijn voor vervanging bij langdurige afwezigheid door ziekte, zwangerschap of
andere redenen. Of ondersteuning bieden bij het tijdelijk versterken van uw organisatie of teams in tijden van
crisis of hoge werkdruk.

Mensgericht, Heldere analyse, duidelijkheid en passie voor mensen.